Call 044-521153

Follow us at

November 2019

  /    /  November

विद्यालयको ३१ औ वार्षिकोत्सव यहि २०७५ फाल्गुन १९ गते पुरस्कार वितरण बिबिध सांस्कृतिक कार्यक्रम हरु सहित भब्य रुपमा मनाउने निर्णय भएकाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यू शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुमा जानकारी तथा तयारी का लागि यो सूचना प्रकासित गरियको छ |

विद्यालयको ३१ औ वार्षिकोत्सव यहि २०७५ फाल्गुन १९ गते पुरस्कार वितरण बिबिध सांस्कृतिक कार्यक्रम हरु सहित भब्य रुपमा मनाउने निर्णय भएकाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यू शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुमा जानकारी तथा तयारी का लागि यो सूचना प्रकासित गरियको छ .

User registration

You don't have permission to register

Reset Password